Olive Press Molyvos - Griekenland

"What you do not see, you can not capture!"

Olive Press Molyvos - Griekenland

Griekenland - Greece

Mythologie Molyvos...

De Pelasgen worden gezien als de eerste bewoners van Lesbos met koning Makara en zijn vijf dochters Mytilini, Mithymna, Antissa, Arisvi en Aressos. De held Thessalus trouwde met dochter Mithymna en hij gaf de stad de naam van zijn vrouw. Naar aanleiding van deze mythe werden hiervan afbeeldingen gebruikt op de eigen munten (circa 4e eeuw vC).

OlivePress

Olive Press Molyvos...

The Pelasgians are considered the first inhabitants of Lesvos with King Makara and his five daughters Mytilini, Mithymna, Antissa, Arisvi and Aressos. The hero Thessalus married daughter Mithymna and he gave the city the name of his wife. As a result of this myth, images of these were used on their own coins (circa 4th century BC).

Mythologie Molyvos...

De stad zou gesticht zijn tussen 1140 en 1053 voor Christus. Vanaf de 8e eeuw voor Christus was dit reeds een van de machtigste steden op Lesbos.

Olive Press Molyvos...

The city is said to have been founded between 1140 and 1053 BC. From the 8th century BC this was already one of the most powerful cities on Lesvos.

Mythologie Molyvos...

De Ottomanen bezette de stad in 1462 en noemden deze ‘Molivo’. Na de nederlaag van de eerste Balkanoorlog (1913) kwam de stad na ruim 450 jaar onderdrukking in 1914 vrij.

OlivePres_Haven

Olive Press Molyvos

The Ottomans occupied the city in 1462 and called it "Molivo". After the defeat of the First Balkan War (1913), the city was released in 1914 after more than 450 years of oppression.

Olive Press Molyvos

Griekenland - Greece

Photo 1 Olive Press Beach.
Photo 2 Nice drinks.

Hotel Olive Press

Photo 3 Molyvos.
Photo 4 Sunbeach.

Hotel Olive Press

Photo 5 Molyvos.
Photo 6 Olive Press.

Hotel Olive Press

Photo 7 Molyvos.

Hotel Olive Press

Het Hotel, Het Dorp Mithymna,

Omgeving en Molyvos Beach

More Photos

Omgeving en Molyvos Beach

Molyvos Beach- Greece...

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME

ALT NAME