Camping Les Reflets du Val d'Argent - Sainte-Marie-aux-Mines

"What you do not see, you can not capture!"

Sainte-Marie-aux-Mines

Les Reflets du Val d'Argent...

Sainte-Marie-aux-Mines (Duits: Markirch) is een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin (regio Grand Est.

Sainte-Marie-aux-Mines...

Sainte-Marie-aux-Mines (German: Markirch) is a commune in the French department of Haut-Rhin (region Grand Est.

Les Reflets du Val d'Argent...

TDe plaats maakt deel uit van het arrondissement Colmar-Ribeauvillé.

Sainte-Marie-aux-Mines...

The place is part of the Colmar-Ribeauvillé arrondissement.

Les Reflets du Val d'Argent...

De oude Duitse naam is Markirch; deze naam werd ook tijdens recente Duitse annexaties of bezettingen gebruikt.

Sainte-Marie-aux-Mines...

The old German name is Markirch; this name was also used during recent German annexations or occupations.

Sainte-Marie-aux-Mines...

Elzas - Haut-Rhin - Frankrijk

BokWe hebben er fijn gekampeerd. Camping Les Reflets du Val d'Argent in het hart van de Vogezen en in het centrum van de Elzas. De camping profiteert van de grootste bossen van de Elzas, een van de zuiverste wateren van Frankrijk en de zuiverste lucht in de Elzas en je kunt er heerlijk lange wandelingen maken.

We hebben op een mooie plaats gestaan, met veel ruimte om ons heen. De lokale bok, van de buren kwam regelmatig op bezoek, en moet gedacht hebben dat het hek er alleen was om de kippen bij elkaar te houden was. Op de camping kun je ook een hapje eten, of je gaat lekker lopen naar het Dorp, waar ook verschillende mogelijkheden zijn, de entourage toen wij er waren, een “Old school” Duits-interieur, maar wel gezellig.

Camping Les Reflets du Val d'Argent is door de ligging in het hart van de Elzas is ook de omgeving makkelijk bereikbaar, zoals de Berg van de Apen, de adelaarsvlieg en het kasteel van Haut-Koenigsbourg, de mijnen van Sainte-Marie aux Mines of de kathedraal van Straatsburg. Waar u zeker naar toe moet gaan is aan het stadje Riquewihr, het echt de moeite waard. Riquewihr ligt ten noordwesten van Colmar.

Historie

Het stadje heeft zijn naam te danken aan de vele mijnen in de directe omgeving. Er zitten vele mineralen in de grondPoster maar de individuele hoeveelheden zijn te klein om deze uit de grond te halen. Zilver heeft echter een grote aantrekkingskracht en de Romeinen zijn hier gestart met de eerste delvingen. Dit deden zij door de berghellingen af te zoeken naar tekenen van zilver, en hierna werd de zilverader gevolgd de berg in.

500 jaar geleden kwam er een einde aan de grote delvingen. Er was namelijk zo huisgehouden dat de bergen totaal ontbost waren en er geen brandstof meer was om het zilver van het steen te scheiden. Er is later altijd sprake geweest van mijndelving echter op een zeer kleine schaal. Inmiddels zijn de berghellingen weer volledig hersteld en wordt de omgeving gekenmerkt door de bebossing.

More Photos

We camped nicely. Campsite Les Reflets du Val d'Argent in the heart of the Vosges and in the center of Alsace. Benefiting from the largest forests in Alsace, some of the purest waters in France and the purest air in Alsace, the site is ideal for long walks.

We have been in a beautiful place, with a lot of space around us. The neighbor's local goat came to visit regularly and must have thought that the fence was only there to keep the chickens together. At the campsite you can also have a bite to eat, or you can take a nice walk to the village, where there are also various options, the entourage when we were there, an “Old school” German interior, but cozy.

Camping Les Reflets du Val d'Argent is located in the heart of Alsace and the surroundings are also easily accessible, such as the Mount of the Apes, the eagle fly and the castle of Haut-Koenigsbourg, the mines of Sainte-Marie aux Mines or Strasbourg Cathedral. Where you should definitely go is the town of Riquewihr, it is really worth it. Riquewihr is northwest of Colmar.

History...

The town owes its name to the many mines in the immediate vicinity. There are many minerals in the soil, but the individual amounts are too small to extract them from the soil. However, silver has a great appeal and the Romans started the first mines here. This they did by searching the slopes of the mountains for signs of silver, and after this they followed the vein of silver into the mountain.

500 years ago, the great quarries came to an end. The house had been dealt with in such a way that the mountains were completely deforested and there was no more fuel to separate the silver from the stone. Later, however, mining has always occurred on a very small scale. Meanwhile, the mountain slopes have been fully restored and the area is characterized by afforestation.

Het Dorp, de Camping, Sainte-Marie-aux-Mines,

Elzas - Haut-Rhin - Frankrijk

 

ALT NAME

Les Reflets du Val d'Argent

ALT NAME

Koffie in het Dorp

ALT NAME

gekleurde foto