About Corbès-Thoiras - Anduze

Camping Cévennes Provence

"What you do not see, you can not capture!"

Camping Cévennes Provence

Cévennes Provence "" - Frankrijk...

avontuurlijker in de Gorges du Gardon de Mialet

Cévennes Provence "" - Frankrijk...

natuurpark Grands Causses en het nationale park Cevennen

Cévennes Provence "" - Frankrijk...

Foto gebruiken voor een project, of decoratie vraag even toestemming. Op de foto's is copyright van pas.

Camping Cévennes Provence...

Mooie terras-camping, met op sommige plaatsen uitzicht over het dal.

Beautiful terrace campsite, with views over the valley in some places.

De camping strekt zich uit over een heuvelgebied van dertig hectare, omsloten door twee rivieren met een rustige plekCamping_plaatsen om te baden, maar ook een avontuurlijker gedeelte in de Gorges du Gardon de Mialet. Vanaf de camping kan de rivier direct worden bereikt, met een privéstrand dat alleen toegankelijk is voor gasten. In deze heerlijke groene omgeving kunt u kamperen of een chalet huren op de semi-wilde camping. Op de camping is het rustig en gezellig. Het is een waar paradijs voor kinderen, hun ouders en iedereen die houdt van een ontspannen vakantie: 24 uur per dag.

De Causses en de Cevennen zijn opgenomen op de Werelderfgoedlijst van de Unesco en omvatten tal van opmerkelijke natuurmonumenten zoals het regionale natuurpark Grands Causses en het nationale park Cevennen, dat door de Unesco als biosfeerreservaat in de categorie “evolutief en levend cultureel landschap” en onlangs als “internationaal sterrenhemelreservaat” erkend is.

Dit universele erfgoed getuigt van de evolutie van de mens: de protohistorie met haar megalithische erfenis (dolmens en menhirs), de middeleeuwen met hun romaanse kapellen, abdijen van grote religieuze orden (tempeliers, hospitaalridders), en de periode vóór de mechanisatie van de landbouw (stenen hutten, ovens, stormklokkentorens, wasplaatsen). Vandaag wordt dit erfgoed in de schijnwerpers geplaatst dankzij ambassadeurs (beroepsmensen uit de toeristische sector en/of de landbouwsector), milieumusea, themawandelpaden

Dit beschermde natuurgebied wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke biodiversiteit die verband houdt met het agropastoralisme, waarbij het houden van kudden en het verbouwen van voedergewassen worden gecombineerd. Deze sedentaire of rondtrekkende kudden (schapen, runderen en geiten) spelen een bijzonder belangrijke rol in het onderhoud van de open ruimten in de bergen en worden zeer gewaardeerd door trekkers. Naast de veeteelt zijn er beplantingen in de lente, worden er hooi- en andere oogsten binnengehaald in de zomer, worden er bessen en paddenstoelen geplukt in de zomer en de herfst, wordt er kaas gemaakt, leer bewerkt en aan bijenteelt in boomstambijenkasten gedaan. Deze traditionele bijenkasten bestaan uit een holle kastanjeboomstam en een platte leisteen die dienstdoet als dak. Ze herbergen koloniën donkere bijen uit de Cevennen ... Er staan enkele kasten onder de chalets, maar u hoeft niet bang te zijn want ze zijn onbewoond!

The campsite extends over a thirty hectare hill area, enclosed by two rivers with a quiet place for bathing, but also a more adventurous part in the Gorges du Gardon de Mialet. From the campsite, the river can be reached directly, with a private beach that only accessible to guests. In this lovely green area you can camp or rent a chalet at the semi-wild campsite. It is quiet and cozy at the campsite. It is a true paradise for children, their parents and anyone who likes a relaxing holiday: 24 hours a day.

Anduze

Listed as a UNESCO World Heritage Site, the Causses and the Cevennes include numerous remarkable natural monuments such as the Grands Causses Regional Natural Park and the Cevennes National Park, classified as a Biosphere Reserve by UNESCO in the category "Evolutionary and Living Cultural Landscape" and recently recognized as an "International Starry Sky Reserve".

This universal heritage testifies to human evolution: protohistory with its megalithic legacy (dolmens and menhirs), the Middle Ages with their Romanesque chapels, abbeys of great religious orders ( Knights Templar, Knights Hospitallers ), and the period before the mechanization of agriculture (stone huts, ovens, bell towers, washhouses). Today this heritage put in the spotlight thanks to ambassadors (professionals from the tourism and / or agricultural sector), environmental museums, themed hiking trails

This protected area is characterized by an exceptional biodiversity related to agropastoralism, combining herd keepingAnduze-watermill and forage farming. These sedentary or itinerant flocks (sheep, cattle and goats) play a particularly important role in the maintenance of open spaces in the mountains and are highly valued by tractors. In addition to animal husbandry, there are plantings in the spring, hay and other harvests are brought in in the summer, are berries and mushrooms picked in the summer and autumn, cheese is made, leather is processed and beekeeping is used in tree trunk hives done. These traditional hives consist of a hollow chestnut trunk and a flat slate that serves as a roof. They harbor colonies of dark bees from the Cevennes ... There are some cupboards underneath the chalets, but don't worry because they are uninhabited!

More Photos

Het Dorp, de Camping, Omgeving...

De camping bevindt zich op heuvelachtig terrein tussen twee rivieren: de Gardon de Mialet en de Gardon de Saint Jean du Gard

The campsite is located on hilly terrain between two rivers: the Gardon de Mialet and the Gardon de Saint Jean du Gard..

 

ALT NAME

Cévennes Provence

 

ALT NAME

Het Dorp

 

ALT NAME

De Rivier