About La Roque-sur-Cèze

Camping La Vallée Verte

"What you do not see, you can not capture!"

La Roque-sur-Cèze

La Roque-sur-Cèze...

Het kasteel van La Roque sur Cèze dateert uit de 12de eeuw. Er weinig bekend over de geschiedenis van het kasteel.

La Roque-sur-Cèze...

The castle of La Roque sur Cèze dates from the 12th century. Little is known about the history of the castle.

Chapelle Saint Sauveur...

Wel bestaat er een legende over de Chapelle Saint Sauveur, waarin graaf Henri van La Roque sur Cèze een hoofdrol speelt.

Chapelle Saint Sauveur...

There is a legend about the Chapelle Saint Sauveur, in which Count Henri of La Roque sur Cèze plays a leading role.

Cascades du Sautadet...

Aan de voet van de rots loopt de Cèze. Na de brug vormt de rivier watervallen, de Cascades du Sautadet.

Cascades du Sautadet...

The Cèze runs at the foot of the rock. After the bridge, the river forms waterfalls, the Cascades du Sautadet.

Camping La Vallée Verte - La Roque-sur-Cèze...

We hebben er fijn gekampeerd rond de rivier, spectaculaire rotsen. Wat wel jammer was, dat er het er heel hard waaide

Je kunt ernaartoe lopen vanaf de camping, het is spectaculair, zeker als het water nog met een grote hoeveelheid langs komt. We heb ze met en zonder kano voorbij zien gaan.

Het dorp La Roque sur Cèze is een bijzonder fraai voorbeeld van een hoog boven de rivier gebouwde plaats. De smalle brug, Pont Charles Martel, uit de 13e eeuw is nog steeds in gebruik. Wel zijn er verkeerslichten geplaatst, want er kan echt maar één auto tegelijkertijd overheen. De brug was nogal in verval, maar in 2014 heeft men de nodige restauratiewerkzaamheden verricht. Bij de brug heeft u toegang tot de charmante steile straatjes, die leiden naar de romaanse kapel in het centrum. Van daaraf kunt u genieten van het weidse uitzicht over de wijngaarden in het dal.

Tijdens de opstand van de Tuchins, arme boeren uit de Auvergne, die in 1382 flinke verwoestingen aanrichten in het dal van de Cèze, werd ook het kasteel van La Roque sur Cèze geplunderd. In 1573 werd het kasteel veroverd door de hugenoten en in brand gestoken. Het kasteel was erg in verval geraakt en het werd verlaten aan het eind van de 19de eeuw. In de vorige eeuw is het kasteel gerestaureerd. Naast het kasteel ligt de 12de -eeuwse kapel. De kerk is gebouwd in 1883.

La Vallée Verte - La Roque-sur-Cèze...

We camped fine around the river, spectacular rocks.

You can walk there, it is spectacular, especially if the water is still in large quantities come by. We have seen them with and without a canoe.

The village of La Roque sur Cèze is a particularly fine example of a place built high above the river.Brug La Roque The narrow bridge, Pont Charles Martel, from the 13th century is still in use today. However, traffic lights have been placed, because only one car can pass it at a time. The bridge was quite in disrepair, but in 2014 it was completed performed the necessary restoration work. At the bridge you have access to the charming steep streets, which lead to the Romanesque chapel in the center. From there you can enjoy the panoramic view over the vineyards in the valley.

During the uprising of the Tuchins, poor farmers from Auvergne, who wreak havoc in 1382 in the valley of the Cèze, the castle of La Roque sur Cèze was also looted. The castle was conquered in 1573 by the Huguenots and set on fire. The castle had fallen into disrepair and it was abandoned at the end of the 19th century. The castle was restored in the last century. The 12th century chapel is located next to the castle. The church was built in 1883.

More Photos

Het Dorp, de Camping en La Roque-sur-Cèze,

 

ALT NAME

La Roque-sur-Cèze

 

ALT NAME

Cascades du Sautadet

 

ALT NAME

La Roque-strandje