Camping Pâquier Fané - Chagny - (Saone-et-Loire) Bourgogne

"Camping Frankrijk!"

Chagny

Camping Pâquier Fané...

Camping Pâquier Fané ligt tussen de Côte Chalonnaise en de Côte Beuane, temidden van de wijnvelden aan de oevers van een rivier.

Camping Pâquier Fané...

Camping du Pâquier Fané is located between the Côte Chalonnaise and the Côte Beuane, amidst the vineyards on the banks of a river..

Camping Pâquier Fané...

De camping heeft plaatsen achter een boom, of een open veldje je kunt er ook in de schaduw staan. Te midden van de wijngaarden waar het motto rust, vrijheid en ruimte is. .

Camping Pâquier Fané...

The campsite has places behind a tree, or an open field you can also stand in the shade. In the middle of the vineyards where the motto is peace, freedom, and space..

Camping Pâquier Fané...

Ga ook eens lekker lopen naar het centrum van Chagny, laat je niet verrassen door de ineens spuitende fonteinen op (in) het dorpsplein..

Camping Pâquier Fané...

Take a nice walk to the center of Chagny, don't be surprised by the suddenly spouting fountains on (in) the village square..

Chagny - Frankrijk...

Saone-et-Loire Bourgogne

We hebben er fijn gekampeerd. We zijn er twee keer geweest. Mooi plaatsen op de camping neem even de tijd om eréén uit te zoeken, kijk dan ook of je beetje bij een stroomaansluitingspunt staat, kan nog wel wel eens iets verder zijn voordat je het opmerkt. Ook was er keer dat er een kampioenschap voetballen was, reuze gezellig met z'n allen in het restaurant, gelijk lekker eten. en voetbal kijken. Je kunt er ook lekker wandelen, ga dan richting de spoorwegovergang achter de camping. Alleen de bomenlaan is al prachtig, maar pas op als je spoorweg oversteekt, treinen zijn vaak al dichterbij als je denkt.

More Photos

Chagny - France...

Saone-et-Loire Bourgogne

We had a nice camp there. We've been there twice. Beautiful places on the campsite take a moment to pick one out, also check if you are a bit at a power connection point, may be a bit further before you notice it. There was also times that there was a football championship, great fun all together in the restaurant, good food. and watch football. You can also take a nice walk, then head towards the level crossing behind the campsite. The avenue of trees alone is beautiful, but be careful when you cross a railway, trains are often closer when you think.

Het Dorp, Camping Pâquier Fané - Chagny,

GEBIED

 

ALT NAME

Camping Du Pâquier Fané

ALT NAME

Feest in het Dorp

ALT NAME

Naar het Dorpsplein