2

Huurders vrije sector moeten verhuizen

23 november 2016

Betaalbaarheid is een hot topic in de sociale huursector. Maar ook in de commerciële huursector kan niemand er meer om heen: Grote groepen huurders in de vrije sector kunnen of willen de torenhoge huren niet meer opbrengen en moeten verhuizen. Huurdersorganisaties slaan alarm.

Lees meer

3

De CDA fractie is blij dat er, ik zou bijna zeggen eindelijk na jaren van overleg, een hondenbeleid aan de raad wordt aangeboden. Een beleid dat in samenspraak met bewoners is samengesteld. Een beleid dat tevens een beroep doet op het elkaar aanspreken. Aanspreken op de verantwoordelijkheid die hondenbezitters hebben om het voor zichzelf maar ook voor niet hondenbezitters of inwoners die helemaal niet van houden houden, de leefomgeving in onsdorp schoon en netjes te houden.

Lees Meer

4

Kosten toetreding Drechtsteden
De gemeenteraad heeft een unaniem besluit genomen over het instellen van een reserve voor kosten toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

Over welke kosten gaat het?
Ja, een mondvol. Maar waar gaat het eigenlijk over? De gemeente maakt kosten om tot de Drechtsteden toe te treden. Kosten zoals personeelskosten, de uittreding uit

Lees Meer

 

Waar of niet Waar

-

 

Nieuws verzameld

-

Waarom

Onze Acties

Onze Favoriete Momenten

 

Top
MENU